Brandbu RKH
Styret

Styret

Styret i Brandbu Røde Kors hjelpekorps

 

De valgte styremedlemmene etter endt årsmøte for 2018

Nye styret i 2019

Styrets sammensetting

 

Perioden 2019-2020

Korpsleder

 

Laila Kristine Brasrud

Oprativ Leder

 

Ada Brenden Solheim

Administrativ leder


Anne May Egge

Styremedlem m/sekretær funksjon

 

Ida Eirin Bendiksen

Styremedlem m/RØFF funksjon


Yvonne Bentestuen Åmot

Styremedlem m/kasserer funksjon


Frank Johnsen

Varamedlem

 

Bjørn Jarle Brartnes

71 % kvinner i styret

29% menn i styret

.


.

© 2016 Brandbu Røde Kors Hjelpekorps. Alle rettigheter reservert. Org nr.: 889705302

ved spørmål eller komentarer angåne vår hjemmeside kontakt oss på webmaster@brandbu-rkh.no