Digit

Digitalisering av hverdagen

Brandbu Røde Kors Hjelpekorps har i en årrekke vært opptatt av utviklingen innen digitalisering av KO arbeid.


Vi bruker følgende hjelpemidler for Ko arbeid:


- Nødnett

- Sar-reg.no

- GPS
- SARTOPO


Det stilles oftere og ofter strengere krav til dokumentasjon etter aksjoner.

Bruker vi digitale hjelpemiddler er det mye letere å dokumentere hva vi har gjort,


Kontakt oss hvis dette er noe du vil vite mer om.

Vi er stadig i utvikling innen digitale løsninger, er du en som liker digitale hjelpemidler og liker å holde deg oppdatert?
Vi trenger flere som deg på laget.

Brandbu RKH
 
 
 
 
 
 

Dette søker vi:

  • Normalt god fysikk er viktig på generelt grunnlag og særlig i søk- og redningsoperasjoner. 
  • Friluftsliv- og førstehjelpskunnskaper kan være en fordel.
  • Som hjelpekorpser forventes det dessuten at du er villig til å forplikte deg til det frivillige arbeidet du ønsker å utføre.
  • Du må kunne møte medmennesker med respekt, og være beredt til å yte hjelp og støtte i en krisesituasjon.
  • Du kan bli aspirant i hjelpekorpset fra fylte 16 år. For å bli godkjent hjelpekorpser for å delta søk og redningsoppdrag må du være fylt 18 år.


Dette tilbyr vi:

  • Som frivillig i Røde Kors Hjelpekorps blir du med i en åpen og inkluderende organisasjon.
  • Døren vår står alltid åpen for nye og motiverte medlemmer som liker utfordringer. Hjelpekorpset stiller krav og gir deg nyttig lærdom tilbake.
  • Du vil få opplæring og veiledning, samtidig som aktivitetene kan tilpasses din tid, ditt nivå og dine interesser.
  • Som frivillig treffer du også mennesker i alle aldre som bruker fritiden sin på å hjelpe andre. Det garanterer vi er meningsfylt og berikende.
  • Kurs og opplæring i hjelpekorpset - Hjelpekorpsprøven med flere

Kontakt skjema