Linker

Intern snarvei side for medlemmer i BRKH

CIM


Cim er det interne sytemet for mannskapsutkalling i Røde Kors. 
Les mer

KOVA


Kova er et organisasjonside, for aktivitets oversikt i den lokale Røde Kors avdelingen .

Korsveien


Korsveien er intern nette til Røde Kors. Her har alle betalende medlemmer i Røde Kors tilgang, med egen Røde Kors mail.

Ressurssystemet


IInterne kurs og kompetanse sidene for Røde Kors Hjelpekorps. Her kan du som medlem melde deg på kurs og føre cv i Røde Kors kompetanse.

SAR-REG


Sar-reg er et system for bruk i redningsaksjoner. Et KO sytem for organisering av aksjonen.

SARTOPO


Sartopo er et kart verktøy for bruk i aksjons sammenheng.