For de voksne

For de voksneHVA ER RØFF?
"Røde Kors Friluftsliv og førstehjelp"

 RØFF er for ungdommer mellom 13 og 17 år. Som en del av Norges Røde Kors er tilbudet tilgjengelig for ungdom over hele landet.


Deltakerne i RØFF får livsviktig kunnskap om førstehjelp og ferdsel i naturen, slik at de kan hjelpe venner og familie hvis uhellet skulle være ute. Det er også en fin arena for dem som ønsker et spennende og aktivt fritidstilbud.


Vei inn i hjelpekorpset

Hva som skjer i den lokale RØFF-gruppen er mye opp til deltakerne, fordi RØFF først og fremst drives av medlemmene selv. Det er selvsagt voksne veiledere som hjelper til, men det er ungdommene som bestemmer hva RØFF skal være. RØFF ligger under hjelpekorpset, og mange RØFF-ere rekrutteres til hjelpekorpset når de blir gamle nok.


Vi trenger flere veildere

Vi trenger også flere voksne veiledere for aktiviteten. Vi oppfordrer derfor foreldre og andre som kan og vil bidra til å gjøre RØFF bedre, om å ta kontakt. Det er en fordel med erfaring med friluftsliv eller idrett, som frivillig i Røde Kors, eller noe annet relevant, men det er ikke noe krav. Vi trenger all slags gode hjelpere.


BUDSKAP

Røde Kors RØFF er et tilbud til ungdom, i ungdomsskole alder (13 – 17 år), som vil drive friluftsliv og lære førstehjelp og redning.

Aktiviteten skal også bidra til at ungdommene får organisatorisk forståelse, og skal være en viktig rekrutteringsbase for hele organisasjonen.


Hensikt

Gjennom deltakelse i Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp (RØFF) skal ungdommene få:

 • · Minneverdige år gjennom mestrings- og naturopplevelser, i fellesskap og samarbeid med andre.
 • · Opplæring og trening på friluftslivs- og førstehjelpsferdigheter som kan gi livslang glede og nytte.
 • · Tro på egne evner og trygghet til å ta ansvar, gjennom praktisk øving, ledertrening og instruktørerfaringer.
 • · Se verdien av fysisk aktivitet og egentrening for (både fysisk- og psykisk-) overskudd til å tåle påkjenninger i hverdagen.

Mål

 • · Røde Kors RØFF skal være en attraktiv aktivitet for ungdom som ønsker friluftsliv og aktiv livsstil som del av fritiden.
 • · Røde Kors RØFF skal være ledende i opplæring og realistisk øving innen førstehjelp og redning for ungdom 13 – 17 år.
 • Deltakerne i Røde Kors RØFF skal bli i stand til å ta vare på seg selv og andre ute i naturen, og i dagliglivet.
 • Røde Kors RØFF skal bidra til å skape ansvarsbevisste ungdommer med evne til å hjelpe, og vilje til å handle.Trond Vidar Solheim
Kopsleder Brandbu Røde Kors 

Address: Brandbu Røde Kors Hjelpekorps, postbox 138, 2712 Brandbu, Norway

Email: hjelpekorps@brandbu-rkh.no

Phone: 

Bjørn Jarle Bartnes
Leder RØFF Brandbu 

Address: Brandbu Røde Kors Hjelpekorps, postbox 138, 2712 Brandbu, Norway

Email: roff@brandbu-rkh.no

Phone: 

Anne May Egge
Veileder RØFF Brandbu  

Address: Brandbu Røde Kors Hjelpekorps, postbox 138, 2712 Brandbu, Norway

Email: roff@brandbu-rkh.no

Phone: 


Som del av organisasjonens sosiale og inkluderende profil er aktiviteten gratis

For å sikre deltakerne medvirkning blir ungdommene trukket med i planlegging og praktisk arbeid i RØFF- gruppene. De erfarne deltakerne kan også få ansvar for veiledning av de yngre, og lede grupper og teltlag. Til hjelp og støtte i arbeidet har hver RØFF- gruppe tilknyttet minimum to frivillige, voksne veiledere som har hovedansvar og er sikkerhetsmessige ansvarlige

Valg av friluftslivsaktiviteter skal styres av RØFF- deltakernes ønsker og ferdigheter, og må ta hensyn til lokale naturgitte forutsetninger. Uansett aktivitet, eller naturmiljø er det noen grunnleggende ferdigheter som kreves og som skal øves på i mange forskjellige sammenhenger;

 • turplanlegging
 • bruk av kart og kompass - sikre veivalg
 • bekledning, utstyrskjennskap og pakking av sekk
 • overnatting ute, lage bål (bruke kokeapparat) og tilbereding av mat

Valg av emner i førstehjelp og redning er relatert til friluftslivsaktivitetene gruppen driver og naturmiljøet de befinner seg. Gjennomføringen tilpasses målgruppens alder og øvelsene skal være realistiske og gjenkjennelige for ungdommene

Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps har ansvaret for konseptutvikling og organisering av aktiviteten

Hvert tredje år gjennomføres nasjonal RØFF- leir, hvor ungdom fra hele landet møtes. RØFF- leir skal være en arena for naturopplevelser, utfordring og mestring, med mulighet for å lære nye ferdigheter og prøve ut nye friluftslivsaktiviteter. I mellomliggende år er det lokale og regionale arrangementer

Røde Kors RØFFs kjerneaktiviteter, - friluftsliv, førstehjelp og redning.