Styret

Styret

Styret i Brandbu Røde Kors hjelpekorps

 

De valgte styremedlemmene etter endt årsmøte for 2021

Nye styret i 2022

Styrets sammensetting

 

Perioden 2022-2023

Korpsleder

 

Trond Vidar Solheim

Styremedlem m/kasserer funksjon


Frank Johnsen

Varamedlem

 

Hans Fredrik Arnesen

Oprativ Leder

 

Ada Brenden Solheim

Styremedlem m/sekretær funksjon

 

Ann Charlotte Lunde

Administrativ leder


Anne May Strand

Styremedlem m/RØFF funksjon


Bjørn Jarle Brartnes

43% kvinner i styret

57% menn i styret

Fagledere for perioden

 

Perioden 2022-2023

FAGLEDER SAMBAND

-Bjørn Jarle Bartnes

FAGLEDER INSTRUKTØR

-Ellinor Hoffsmarken

FAGLEDER TRANSPORT

-Trond Vidar Solheim

FAGLEDER DEPO

-Laila Kristine Brasrud